MARIE SOUQUET

founder

Souquet Marie, lớn lên tại Sài Gòn, là người sáng lập ameadow. Ngay từ lúc còn trẻ bà đã bắt đầu may quần áo. Bà đã làm nhiều nghề khác trước khi công tác cho lĩnh vực nhân đạo tại Pháp với tư cách là người làm việc trong lĩnh vực về vải sợi.

Là người có yêu cầu cao, bà đã tuyển chọn để làm việc với những người có cùng tâm huyết trong vấn đề bảo vệ môi trường, chú trọng việc sử dụng sản phẩm từ nông nghiệp hữu cơ. Bà đã quyết định tạo ra thương hiệu quần áo thân thiện với môi trường nhằm tôn vinh và bảo tồn kỹ thuật thủ công.

Tất cả các công đoạn sản xuất của ameadow đều được thực hiện trên quy trình thủ công.

MARIE SOUQUET

founder

Souquet Marie, lớn lên tại Sài Gòn, là người sáng lập ameadow. Ngay từ lúc còn trẻ bà đã bắt đầu may quần áo. Bà đã làm nhiều nghề khác trước khi công tác cho lĩnh vực nhân đạo tại Pháp với tư cách là người làm việc trong lĩnh vực về vải sợi.

Là người có yêu cầu cao, bà đã tuyển chọn để làm việc với những người có cùng tâm huyết trong vấn đề bảo vệ môi trường, chú trọng việc sử dụng sản phẩm từ nông nghiệp hữu cơ. Bà đã quyết định tạo ra thương hiệu quần áo thân thiện với môi trường nhằm tôn vinh và bảo tồn kỹ thuật thủ công.

Tất cả các công đoạn sản xuất của ameadow đều được thực hiện trên quy trình thủ công.

Shopping cart

0

No products in the cart.

Select your currency
EUREuro